Niko Mikkola

Season 2020-2021 2019-2020
Team St. Louis Blues St. Louis Blues
Position Defenseman Defenseman
Games 52 11
Average hits per game 0.96 All: 1.06 Defenseman: 1.17 1.36 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Hits to
Hits details
Average:
Average:
Average hits received per game 1.37 All: 1.09 Defenseman: 1.36 1.55 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Hitted by
Average:
Average:
Average faceoffs per game 0.0 All: 2.74 Defenseman: 0.0 0.0 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Faceoff success
Faceoff details
Average blocked shots per game
Blocked shots detailed
Shooter: 0.27 All: 0.64 Defenseman: 0.89
Blocker: 0.71 All: 0.63 Defenseman: 1.18
Shooter: 0.18 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Blocker: 0.64 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Whose shot is blocked
Average:
Average:
By whom the shot is blocked
Average:
Average:
Average takeaways per game
Against opponent teams
0.06 All: 0.3 Defenseman: 0.25 0.0 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average giveaways per game
Against opponent teams
0.35 All: 0.42 Defenseman: 0.54 0.27 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average goals scorers per game 0.02 All: 0.15 Defenseman: 0.07 0.0 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average goals assists per game 0.04 All: 0.25 Defenseman: 0.24 0.09 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Goal participation
Goal details
Average:
Average:
Goal types
Against goalie
Average missed shots per game 0.25 All: 0.83 Defenseman: 0.55 0.36 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average penalty per game
Penalty details
0.08 All: 0.16 Defenseman: 0.18 0.0 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average causes another penalty per game 0.13 All: 0.15 Defenseman: 0.11 0.18 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average shots per game 0.4 All: 1.35 Defenseman: 1.3 1.45 All: 0.0 Defenseman: 0.0